Сюртівська територіальна громада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 07.02.2022 10:32
Кількість переглядів: 6148

З А Я В А
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до детального плану території

 

«Розміщення об’єктів громадської та комунальної забудови, в тому числі, Закарпатської обласної клінічної лікарні в межах проектованої території орієнтовною площею 40,0 га обмеженої вул. Ракоці,

вздовж автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в с. Сюрте»

та ЗВІТУ по СЕО.  

       

1.Замовник: Сюртівська сільська рада Ужгородського району.          Юридична адреса: 89432, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Сюрте вул. Ракоці 2   http://siurtivska.gromada.org.ua/,   e-mail: szurte@meta/ua, arkhitektura-szurte@meta.ua Тел. +38 067 555 73 49

 

            2.Вид та основні цілі документа державного планування:

            Детальний план території «Розміщення об’єктів громадської та комунальної забудови, в тому числі, Закарпатської обласної клінічної лікарні в межах проектованої території орієнтовною площею 40,0 га обмеженої вул. Ракоці, вздовж автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в с. Сюрте», розроблений згідно Рішення четвертої сесії восьмого скликання (позачергової) Сюртівської сільської ради від 10 листопада 2021 року № 278-04/2021 та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Основна мета детального плану - уточнення положень генерального плану с. Сюрте та функціонального призначення проектованої території, площею 40.0 га в тому числі в межах земельної ділянки кадастровий номер: 2124886400:10:010:0002.

 

            3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

            Детальним планом території заплановано нове будівництво обласної багатопрофільної лікарні на 600 ліжок та 800 працівників, в межах проектованої ділянки орієнтовною площею 17.50 га. В складі лікарні передбачається розташування наступних будівель та споруд:

 • Корпус лікарні 6-8 поверхів з підвалом та технічним поверхом;
 • В підвальному поверсі – розмістити сховище, площею не менш 2350 м.кв.;
 • Підземний перехід до патолого-анатомічного корпусу;
 • Патолого – анатомічне відділення;
 • Учбовий блок (6-7 поверх) з кафедрами, залами засідань на 148 місць та проведення лекцій, приміщень адміністрації з урахуванням зонування, яке забезпечує розділення процесів навчання та лікування загальною площею 1000 м.кв.;
 • Одноповерховий однорівневий підземний паркінг на 200 машино-місць для автомобілів працівників лікарні;
 • Пральня, що поєднана з будівлею лікарні підземним переходом;
 • Гараж;
 • Киснева станція;
 • Котельня;
 • Тепловий пункт;
 • Дві трансформаторні підстанції по 10 кВт для 1 та 2 черг будівництва;
 • Пункти охорони.

           

 

 

 

            Також, в межах території розробки містобудівної документації передбачається розміщення наступних об'єктів комунального призначення:

 • Кладовище традиційних поховань з колумбарієм;
 • Крематорій;
 • Складські бази промислових товарів;
 • Об'єкти придорожнього сервісу;
 • Пожежне депо

 

Територія проектування не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Ділянка розробки ДПТ не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

 

            4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності

            А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

            У процесі будівництва та експлуатації запланованих об’єктів можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

           

            Відходи

            Тверді побутові відходи (побутове сміття), що будуть утворюватися під час будівництва та планової експлуатації, передбачається збирати в контейнери та вивозити спеціалізованою організацією для переробки та утилізації згідно графіку або по мірі накопичення.

            У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів  необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

            Поверхневі та підземні води

            До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води з проїзної частини дороги та автостоянок.

Дощові води передбачено відводити з території по спланованій поверхні закритою дощовою каналізацією. Інфільтрація дощових вод у грунт із земельної ділянки без твердого покриття передбачається природнім способом.

            Згідно попередніх проектних рішень відведення господарсько-побутових стоків передбачено до запроектованих локальних очисних споруд повної біологічної очистки. 

           

            Ґрунт та надра

            У процесі будівництва та експлуатації запроектованих об’єктів створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не очікується.

Передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики та пішохідні доріжки передбачаються з влаштуванням мощення бруківкою. Планується комплексний благоустрій території.

 

            Атмосферне повітря

            Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

           - двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному та моторному пальному;

          - розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інше) та земляні роботи;

           - зварювальні роботи та фарбувальні роботи.

 

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

            Також очікується шкідливий вплив на атмосферне повітря від викидів працюючих двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів.

 

            Акустичний вплив

Об’єкт будівництва знаходиться на значній віддалі від житлової забудови. Шумове навантаження, що буде виникати під час будівництва, носить тимчасовий характер.

В період функціонування об’єкту джерелами шуму будуть легкові автомобілі.

 

            Світлове, теплове та радіаційне забруднення

            Очікування перерахованих впливів від експлуатації запланованого об’єкту не передбачається.

           

            Флора та  і фауна

Деревна рослинність на території не присутня. Планується максимальне збереження рельєфу. В процесі будівництва об’єкту вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.

            З огляду на характер запланованих робіт, негативного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

            Після завершення будівельних робіт планується комплексний благоустрій території.

 

            Геологічне середовище

            В період будівельних робіт передбачається об’єм земляних робіт на глибину до 8,0 м.

 

            Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення

            Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

            Запроектований об’єкт не знаходиться поруч з природоохоронним об’єктом,

            В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

            Реалізація даного детального плану не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

            5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

            Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованого об’єкта, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам не розглядаються.

 

            6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

  • щодо охорони атмосферного повітря;
  • охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
  • заходи щодо пожежної безпеки;
  • відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

            7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

            Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

 • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території, збереження зелених насаджень;
 • заходи щодо забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України;
 • заходи по зменшенню викидів в атмосферу від систем опалення будівель та споруд.

 

            Заходи щодо пожежної безпеки

            Проектування ведеться з дотриманням протипожежних відстаней. На проектованій території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

            Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою планується перелік заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

7.Захисні заходи  цивільної оборони

Передбачається будівництво захисних споруд - Сховище IV класу для пацієнтів та медпрацівників на 1000 місць.

Під час небезпеки евакуація працівників та громадян планується проводити власним автотранспортом або автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Закарпатської  області.

 

            8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

            Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

            9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції подавати до Сюртівської сільської ради.    89432, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Сюрте вул. Ракоці 2

e-mail: szurte@meta/ua     тел. +38 067 555 73 49

            Відповідальна особа: начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва - Денис Ганзел  e-mail: arkhitektura-szurte@meta.ua, тел. +38 067 555 74 35

            Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

 

Сюртівський сільський голова                                                                        Арпад  ПУШКАР


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь